KHÁCH HÀNG

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Phân xưởng 1
  PHÂN XƯỞNG 1 Diện tích: 4000M2 Lao động: 500  Năng lực sản xuất: 500 000s..
Phân xưởng 2
PHÂN XƯỞNG 2 Diện tích: 4000M2 Lao động: 500  Năng lực sản xuất: 500 000sản phẩm /nă..
Phân xưởng 3
PHÂN XƯƠNG 3 Diện tích: 2000 M2 Lao động: 250  Năng lực sản xuất: 300 000sản phẩm /n..
Hỗ trợ kỹ thuật bởi mlt.vn