KHÁCH HÀNG

 

LIÊN KẾT WEBSITE

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Công ty cổ phần may Sơn Hà nhận thức rằng quyền lợi và lợi ích của người lao động chính là quyền lợi và lợi ích của công ty. Bởi vậy công ty luôn luôn không ngừng nâng cao trách nhiệm của mình với cộng đồng.
Công ty cam kết:
1. Cam kết thực hiện mọi yêu cầu của tiêu chuẩn SA8000 
-Lao động trẻ em:
Công ty sẽ không sử dụng lao động dưới 15 tuổi ở công ty.
-Lao động cưỡng bức
Công ty sẽ không tham gia hay hỗ trợ sử dụng các hình thức lao động cưỡng bức như lao động tù nhân, lao động nô lệ hay trả nợ.
-Phân biệt đối xử:
Mọi người lao động trong công ty đều được đối xử bình đẳng không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, chính trị.
-Thực thi kỷ luật:
Công ty không ủng hộ hoặc sử dụng hình thức lăng mạ người lao động bằng lời nói, cử chỉ hay xâm phạm thân thể của người lao động.
-Lương bổng và các lợi ích:
Lương trả cho người lao động đảm bảo mức lương tối thiểu do nhà nước Việt Nam quy định và hơn thế tuỳ theo tình hình thực tế của công ty.
Người lao động còn được hưởng chế độ bảo hiểm, các chế độ phúc lợi của Công ty, được đào tạo để nâng cao tay nghề.
Công ty luôn coi trọng lợi ích của người lao động và cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.
- Giờ làm việc và nghỉ ngơi :
Công nhân được hưởng chế độ nghỉ ốm, nghỉ lễ, thai sản theo luật định.
Công ty áp dụng giờ công lao động theo luật định. Mọi người lao động làm thêm giờ được trả công theo luật định. Người lao động trước khi tuyển dụng vào Công ty làm việc sẽ được thông báo về giờ làm thêm.
-Tự do liên minh và thương lượng tập thể:
Công ty tôn trọng quyền của người lao động được thành lập, tham gia công đoàn và thương lượng tập thể.
-An toàn và sức khoẻ:
Công ty đảm bảo cho người lao động đựơc cung cấp môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và lành mạnh cũng như các hướng dẫn và phương tiện bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khoẻ của họ.
-Môi trường:
Tuân theo pháp luật về bảo vệ môi trường, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng địa phương.
2. Cam kết tuân thủ tất cả các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác của quốc gia .
3.Cam kết cải tiến liên tục: không ngừng cải tiến hệ thống trách nhiệm xã hội của Công ty.

Không có sản phẩm trong danh mục này.
Hỗ trợ kỹ thuật bởi mlt.vn